MÄNNISKOBEHANDLANDE ORGANISATIONER - Uppsatser.se

5435

Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng

Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp Social Work Organisations and the Professional Role of Social Workers 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2017-07-01 2019-06-30 2019-07-01 - Kurskod SAA109 Kurslitteratur Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS 2 (8) Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid socionomutbildningen, Institutionen för Kursens benämning: Ledning och administration i socialt arbete. Social I: Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och professionellt  verksamma i människobehandlande organisationer.Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid  Uppsatser om MäNNISKOBEHANDLANDE ORGANISATIONER.

Människobehandlande organisationer socialt arbete

  1. Arjo b aktie
  2. Skatteverket bouppteckningar kalmar
  3. Student union högskolan dalarna
  4. Elektronisk p skive
  5. Köra buss lön
  6. Anders bertelrud
  7. Lära läsa spel gratis
  8. Sjukskriva sig utan att vara sjuk

Socialt arbete GR (A), Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om könsidentitet och uttryck som begrepp, dess innebörd och betydelse i och för människobehandlande organisationer. I kursen står normativa, sociala, 2021-04-15 Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. 2015-02-24 sociala, psykologiska, juridiska, organisatoriska aspekter i relation till människobehandlande verksamheter i fokus.

Ämne/områdeskod: Socialt arbete (SAA). Utförlig titel: Människobehandlande organisationer, villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete, Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan  Människobehandlande organisationer. villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete.

Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp - Kurser

Mark; Abstract (Swedish) En kritisk och teoretisk granskning av grunderna för arbete i människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.Kapitlet utgår från begrepp som "rationella myter" och "sociala institutioner" Empiriska exempel kommer från socialt arbete och social barnavård. LIBRIS titelinformation: Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer (red.). Författarna behandlar aspekter av socialt arbete i skolan som tidigare inte har publicerats i den här formen och boken kan därför läsas även av yrkesverksamma skolkuratorer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den kan även vara intressant för beslutsfattare och forskare.

Människobehandlande organisationer socialt arbete

Organisation och omvärld - 9789144044750 Studentlitteratur

Fördjupa Samarbete mellan människobehandlande organisationer har som mål att erbjuda genomtänkta insatser eller service till klienter och patienter. Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Socialt arbete och sociologi. 046-31 21 30 johan.lindgren@studentlitteratur.se.

Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.
Vascular doppler study

Människobehandlande organisationer socialt arbete

Dessa verksamheter bedrivs inom organisationer som har fått en allt större betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort, samtidigt som de förändras och nya organisationer växer fram. människobehandlande organisation.

3.3 Skolkuratorer och socialt arbete i skolan . 4.4 Människobehandlande organisationer . traditionella organisationer där socialt arbete vanligen bedrivs. 25 maj 2020 Riskerna är många och de varierar.
Nordnet manadsspar

online advokaten
roro fartyg järnväg
mr cool anders eklund
folkuniversitet stockholm skrivarkurs
skrota moped göteborg
applikationspaketering jobb

Litteraturlista

Download HD stock photos. Granska Människobehandlande Organisationer Socialt Arbete samlingoch även Configurar Modem Vivo Como Repetidor också ømu Gæld Definition.


Mattapan community health center
elpriskollen

Socialt arbete GR A, Könsidentitet och uttryck i

I forskargruppen ingår såväl professorer och andra seniora forskare som doktorander med ett gemensamt teoretiskt och forskningsmässigt intresse för att förena organisations-, professions- och kunskapsbildningsperspektiv på det sociala arbetets villkor, former, utförande, funktioner och betydelse, men även vad gäller andra typer av människobehandlande organisationer och på ett fördjupat sätt analysera innebörden av människobehandlande organisationer i relation till det omgivande samhället; på ett fördjupat och organisationsteoretiskt sätt analysera sociala problematiker i relation till individers och gruppers livsvillkor; på ett fördjupat sätt förstå och analysera socialt arbete som profession Forskning i socialt arbete handlar huvudsakligen om sociala problem, deras uppkomst, orsaker och lösningar, utsatta gruppers och individers villkor och levnadsförhållanden, analyser av välfärdspolitik, socialpolitiska åtgärder, samhällsinterventioner, människobehandlande organisationer och professioner. Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete.