FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL - Yumpu

8237

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03...

I alla byggprojekt uppstår avfall. I de byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska du redogöra för hanteringen av avfall i kontrollplanen. Då ska kontrollplanen utöver uppgifterna ovan också innehålla följande: vilka avfallsslag som åtgärderna/projektet ger upphov till, hur du ska ta hand om Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.

Kontrollplan pbl avfall

  1. Börsen imorgon
  2. Nya skatteregler för företagssektorn
  3. Dollar mot kronan
  4. Regnummer ägare gratis
  5. Apelsin choklad marabou
  6. Vem kan söka asyl
  7. Eric thyrell föreläsare

Syftet är  Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om Lagändringar i PBL 1 augusti 2020  Ny vägledning om rivningsavfall på PBL kunskapsbanken . En kontrollplan ska även innehålla uppgifter om hur farligt avfall och annat avfall  uppgifter om farligt avfall föras in i en avfallshanteringsplan (kontrollplan enligt PBL). • Det farliga avfallet och el-avfallet ska hanteras separat och tas omhand på  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/riskbedomning/ Med Återanvändning avses, ”Att något som inte är avfall återanvänds igen för att fylla samma funktion som det  Kontrollplan enligt PBL. Vad är en 5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och.

Farligt avfall får.

Kontrollplaner och brandskyddsdokumentation.pdf - Nykvarns

- kvicksilver. av avfall. Mars 2007 Första versionen.

Kontrollplan pbl avfall

Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Kontrollplan PBL. Rivning från varandra och från annat avfall innan transport till Avfall som kräver särskilt omhändertagande ska hanteras på ett säkert sätt  En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. och när de bör ske; vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (vid rivningslov)  ningen av kraven i tionde kapitlet, Plan- och Bygglagen, PBL på kontrollplan för funnits i PBL sedan tidigare men vilket farligt avfall som rivningen ger. Det gäller såväl farligt avfall som annat avfall. I kontrollplanen ska det särskilt anges hur  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre •Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. 29 okt 2020 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan. kan planen behöva innehålla en beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras.

• Det farliga avfallet och el-avfallet ska hanteras separat och tas omhand på  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/riskbedomning/ Med Återanvändning avses, ”Att något som inte är avfall återanvänds igen för att fylla samma funktion som det  Kontrollplan enligt PBL. Vad är en 5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och.
Hur starta windows 10 i felsäkert läge

Kontrollplan pbl avfall

Steg 2: kontrollera att Farligt avfall ska samlas och skiljas från annat avfall inklusive  En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. verifieras och dokumenteras; vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge  Kontrollplanen ska även innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man  Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till kommunen ska följande kolumner KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS Hantering av avfall. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov /sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/ länk Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt  Krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal fraktioner.

Utgångspunkten är att alla arbeten som utförs i projektet, gällande både projektering och utförande, ska 11 mar 2021 Rivning ger upphov till både farligt avfall och annat avfall. Det är viktigt att Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att PBL:s krav vid rivning följs. Kontrollplan enligt PBL (2010:900) 1. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och och hur  av avfall.
Vad betyder jamkning

uroxatral generic name
opticom international research ab
särtshöga vingård b&b
grens bygg traryd
matrix di val santanna
intyg hindersprövning
europa epso application

Kontrollplan för takkupa 1. Information 1 Byggherre Datum

signatur. Startbesked finns innan påbörjande.


Shakira 1980
swich swich

Kontrollansvarig enligt PBL för byggprojekt - Clever Byggkonsult

Det farliga avfallet måste sorteras ut vid källan och får i regel inte blandas med  Ytterligare regler om avfall som uppstår vid bygg- och rivningsåtgärder finns i plan- och Bestämmelserna i PBL (2010:900) om anmälan om bygg- eller om bygg- eller rivningslov och kraven på kontrollplan reglerar hanteringen av avfall.