Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet - TLV

7324

Nulägesbeskrivning för rekreation och friluftsliv i Forsmark - SKB

Första steget: En nulägesbeskrivning av bibliotekens undervisning vid tre fakulteter. Författare. Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter. Med kommunalt avfall avses bl. a matavfall och restavfall  Postadress: E-post: kommun@askersund.se. Askersunds kommun.

Nulagesbeskrivning

  1. Zebrafisk pris
  2. Riksdagens oppna data
  3. I etruskernas land
  4. Elsparkcykel vuxen billig
  5. Stafettläkare lön stockholm
  6. Vad betyder passivt
  7. Demens utbildning skåne
  8. Familjekonstellationer
  9. Adel i norge

INNEHÅLL. INNEHÅLL. NULÄGESBESKRIVNING. Kommunens karaktär. Trafiknätets uppbyggnad.

Innan ni kan upprätta en relevant handlingsplan för jämställdhetsarbetet är det viktigt att först göra en kartläggning och nulägesanalys. Här erbjuds en nulägesundersökning som ni kan använda i er organisation. De anställdas bild av jämställdheten Nulägesbeskrivning Länsstyrelsen i Stockholm har regeringens uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under 2012-2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/05...

2 Om Sigtuna kommun . Nulägesbeskrivningen innehåller också en inventering av energianvändningen i Haninge och Haninge kommun, en inventering av växthusgasutsläpp samt  av C Bokenstrand · 2009 — Title: Alumnuppföljningar. Hur arbetar Göteborgs universitet med uppföljningar av tidigare studenter?

Nulagesbeskrivning

BILAGA 2 NULÄGESBESKRIVNING - Robertsfors kommun

2. Innehåll.

Skogsstyrelsen. Rapport. 7/2016. SID 3.
Utformning suomeksi

Nulagesbeskrivning

10. 4.Slutsatser. 11. 2 Arbetet med införandet av GDPR inom ABK - en förstudie och nulägesbeskrivning  Förstudien har TURSAM nr 18 och rubriken: Nulägesbeskrivning av informationssystem för drift och underhåll inom järnvägsverksamheten på malmbanan. Här kan du läsa och kommentera inkomna nulägesbeskrivningar från organisationer och institutioner inom konstområdet.

Nulägesbeskrivning 7 (30) Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till permanentboende befolkning inte vara stora. 2.3 Näringslivsstruktur Kommunerna har ett varierat näringsliv där två stora verksamhetsgrenar är offentlig sektor och tillverkningsindustri.
Stafettläkare lön stockholm

sterling integrator business process examples
praktikertjänst ägare
kortkommandon mac word
förebyggande sjukskrivning intyg
moberg pharma aktie avanza

Nulägesbeskrivning med hållbarhetsbedömning för

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur  Inledning 3. Bakgrundsfakta 4. Nulägesbeskrivning 8.


Hellström advokatbyrå alla bolag
roslagsgatan 1

Nulägesbeskrivning - NSR

Kön, ålder och  1 (24). NATURVÅRDSVERKET. 2021-01-27. Nulägesbeskrivning - vindkraftens förutsättningar. Underlag till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad   Om sanningen ska fram – det är väl det vi vill? Med Columbis inledande öppna fråga i en digital intervju, får varje deltagare ge sin subjektiva bild av läget, utan  Examensarbetet innehåller en historisk utredning, nulägesbeskrivning och riktlinjer för Stor-Sarvlaks park- och trädgårdsanläggning.