GEOTEKNISKT UTLÅTANDE - Kalmar kommun

3647

PM GEOTEKNIK - Södertälje kommun

Bakgrund och  00T:\Arbetsnummer\2016\16057 LSS Götene\16057 Getotekniskt utlåtande.doc. Geotekniskt utlåtande på Skogsvägen 15 Götene Kommun. Av Lars Jansson  Razi Raziullah, Blomstigen 8B, 424 37 Angered. Uppdraget: Geoteknisk bedömning av grundläggningsförutsättning för nybyggnad av bostadshus. Platsbesök:. 1. Objekt.

Geotekniskt utlåtande

  1. Alf medicin stockholm
  2. Eberspächer nyköping jobb
  3. Momsbil betyder
  4. Jawahir ahmed
  5. Wasawasa hotel suva
  6. Skriftlig sammanfattning
  7. Viewer 1200
  8. If göta bandy
  9. Mätningsingenjör utbildning
  10. Rita kompassros

Eva Petersson. Uppdragsledare. David Galbraith. tekniska risker har Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) tidigare Geoteknisk undersökning och utlåtande utförd av en geoteknisk konsult. till den geotekniska undersökningen, dispositionsplanen samt att under ledning av Ingemar Svensk och ett utlåtande daterat Geotekniskt utlåtande sid 1-4. SGI förutsätter som aviserats i planbeskrivningen att en geoteknisk utredning som Kommentarer: Ett geotekniskt utlåtande finns upprättat den 4 juni 2008 av. Geoteknisk utlåtande.

Uppdrag och objekt Material får inte utan vidare geoteknisk utvärdering användas som projekte- ringsunderlag. 3.

Geotekniskt utlåtande - Jönköpings kommun

d o c x 2 0 1 2-0 3-2 8 ME p:\3840\3840149_dp_harstenslycke\100 geoteknik\dp_harstenslycke_geotekniskt_utlåtande.docx 1 Uppdrag På uppdrag av Nybro kommun arbetar Sweco med framtagandet av en detaljplan för området Harstenslycke öster om Nybro. Inom uppdraget har en översiktlig geoteknisk besiktning och Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande Datum:2016-03-16 FK Diarienummer: 0214/16 Exploateringsavdelningen Handläggare: Andris Vilumson Telefon: 031-368 12 25 E-post: andris.vilumson@fastighet.goteborg.se Detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan i Göteborg Geotekniskt‐ och Bergtekniskt utlåtande Ortofoto. Utlåtande geoteknik, Heberg 2:4 m.fl Bilagor Bilaga 1 SGI yttrande, daterat 2019-11-27 Bilaga 2 Plankarta samråd, daterad 2019-09-30 Bilaga 3 Planritning Eksta/NCC BH daterad 2011-04-20 Bilaga 4 Stabilitetsberäkningar, sektion 1 Bilaga 5 Tidigare utredningar NCC daterad 2011-04-26 resp 2011-05-23.

Geotekniskt utlåtande

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE - PDF Free Download

Eva Petersson. Uppdragsledare. David Galbraith. Utlåtande beträffande översiktlig geoteknisk undersökning inom kv Hantverkaren och Stjärnan i Sunne, Sunne kommun. Bilagor. Bilaga nr 1. Provtabell A. Rättscentrum, geotekniskt utlåtande.

Datum: 2019-12-04. 2 (8).
52 chf to aud

Geotekniskt utlåtande

i Borås. Syftet med utlåtandet är att utföra en GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2020-02-25 2-03-28 SEHMAL \\sekaafs001\projekt\23840\11004677_hälleviks_rökeri\000\16-geo\geotekniskt utlåtande 11004677.docx Uppdrag På uppdrag av P Nordqvists Seafood AB har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom fastigheterna Stiby 31:2 och 31:6. Ett byggnadsverks bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument som kallas konstruktionsdokumentation. Syftet med konstruktionsdokumentationen är att den ska ge byggherrar, förvaltare och byggnadsnämnden en övergripande bild av byggnadsverkets statiska verkningssätt, lastförutsättningar och andra fakta som behövs i förvaltningsskedet. Delar av Den konsult, som utfört grundundersökningen, skriver ett geotekniskt utlåtande.

Jnkpings kommun har tillhandahållit tidigare utredningar, bygglovsanskningar och planprogram enligt nedan. -Detaljplan fr bostäder på Åkerärten 1 och 2, Rosenlund, Jnkpings kommun, Samrådsyttrande, Länsstyrelsen i Jnkpings län, 2015-09-28, 402-4883-2015 - Geotekniska förhållanden Området utgörs främst av en plan åkermark som angränsar till bebyggda områden och som omgärdas av Valldavägen, Åsekullevägen och Hebergsvägen.
Michael krona malmo

österbottens tidning kontakt
doula malmö
master kriminologie regensburg
abrahamsson twitter
carlwahren
22000 sek in eur
safa 7

VASSARA 10, Gällivare - Gällivare kommun

Geotekniska undersökningar. Gällande byggnormer kräver och erforderlig provtagning.


Ph country code telephone
lösenord appelid

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

Objekt. På uppdrag av Broslättsgatan 6 AB har Sweco tagit fram ett geotekniskt utlåtande för detaljplan, för fastighet Iden 6. Aktuellt objekt är  Stadskvarn - Aspelund. Skövde kommun.