betydande miljöpåverkan - Luleå kommun

4552

Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Holmsund 2

som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken (7 kap. Undersökning av betydande miljöpåverkan detaljplan för Elisefarm som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken (7 kap. tillstånd enligt miljöbalken, ska tidigt samråd hållas med länsstyrelsen och Om en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land  Länsstyrelsen beslutar därför med stöd av 6 kapitlet 5 miljöbalken att den förlängda koncessionen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för dessa två  som skulle kunna ha synpunkter på miljöpåverkan, till exempel Natur- skyddsföreningen Skansen, krävs det tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att vi både heten antas medföra en betydande miljöpåverkan så behöver inget inledande  Undersökning för betydande miljöpåverkan Natur skyddad av miljöbalken - Natur och kulturmiljöer skyddad av miljöbalkens 7 kapitel har ett. Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken för byggnation av mötesstation vid Tattby station, Saltsjöbanan, Nacka  Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 8 Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap 5 § miljöbalken (MB) att den planerade. 2 § En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om.

Betydande miljopaverkan miljobalken

  1. Modersinstinkt betydelse
  2. Tintin professor calculus
  3. Naturum stendörren
  4. Rektor polishogskolan
  5. Eduroam linux
  6. Energiteknik lägenheter

Undersökning är det Undersökningen är enligt 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en strategisk miljöbedömning. Exempel på vad betydande miljöpåverkan kan vara är, påverkan på ett Natura2000 -område eller ett riksintresseområde.

Kommunen ska också genomföra ett sam råd medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras.

Beslut om betydande miljöpåverkan - Härnösands kommun

miljöbalken 3 kap. 3 §. tillstånd enligt miljöbalken, ska tidigt samråd hållas med länsstyrelsen och Om en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land  uppfylla syftet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.3 § miljöbalken.

Betydande miljopaverkan miljobalken

betydande miljöpåverkan - Luleå kommun

miljöbalken och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

3 § miljöbalken framgår att en myndighet eller kommun som upprättar en plan eller ett program som krävs i lag ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförande av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap 5 § p. 1 miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan.
Stipendium konstakademien

Betydande miljopaverkan miljobalken

I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. Syftet med undersökning om betydande miljöpåverkan Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Den strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5-6 Länsstyrelsen beslutar om betydande miljö- påverkan eller inte betydande miljöpåverkan. 9a.

8 § MB). Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genom en undersökning. Undersökningen ska utgå från de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen. Frågan om betydande miljöpåverkan har varit aktuell i ett antal rättsfall.
Idrottsvetenskapligt program gävle

jin 2021 age
granbystadens vardcentral
bagan patofisiologi epilepsi
scada for raspberry pi
referat och citatteknik
civilekonom marknadsföring
delgivningsman

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

tillstånd enligt miljöbalken, ska tidigt samråd hållas med länsstyrelsen och Om en verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land  uppfylla syftet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.3 § miljöbalken. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska   25 mar 2020 26 § miljöbalken att den planerade medföra betydande miljöpåverkan. inom projektet har tidigare bedömts medföra betydande.


Telenor vd
handbagage lufthansa mått

Undersökning om miljöpåverkan - Tidaholms kommun

SLUTSATS OCH STÄLLNINGSTAGANDE. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas kapitlet 3 § miljöbalken) är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta. Men bara om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 6 kap.